Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

 

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi "poliitika") määratleb Techvitas OÜ, ettevõtte kood 14173052 (edaspidi "Techvitas", "meie",  või "andmete vastutav töötleja" isikut tuvastavad andmed. ) (edaspidi "Isikuandmed"), mida saate (edaspidi "Kasutaja", "teie") esitada www.techvitas.ee veebisaidile seal pakutavate kaupade või teenuste kogumiseks ( edaspidi ühiselt "sait" või "teenused"), säilitamise ja kasutamise korra.

On väga oluline, et loeksite privaatsuspoliitika hoolikalt läbi, sest iga kord, kui külastate meie veebisaiti, nõustute käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud tingimustega. Kui te nende tingimustega ei nõustu, ei tohi te seda saiti kasutada.

Kinnitame, et meie Veebilehe külastajate andmeid kogutakse kooskõlas Euroopa Liidu ja Leedu Vabariigi kehtivate õigusaktide nõuetega ning kontrollivate asutuste juhistega. Võtame kõik mõistlikud tehnilised ja administratiivsed meetmed, et kaitsta saidi külastajate kohta kogutavaid andmeid kadumise, volitamata kasutamise ja muutmise eest.

Isikuandmete kogumine

Me saame ja säilitame teavet, mille te meile teadlikult edastate:

 • taotluste esitamine,
 • vormide täitmine,
 • uudiskirjaga liitudes.

Teilt võidakse nõuda järgmiste kontaktandmete esitamist:

 • E-maili aadress,
 • ees- ja perekonnanimi,
 • telefoninumber,
 • muud isikuandmed.

Kui külastate meie lehekülge, võivad meie serverid automaatselt salvestada teie brauseri saadetud teavet, nt:

 • teie seadme IP-aadress,
 • brauseri tüüp ja versioon,
 • operatsioonisüsteemi tüüp ja versioon,
 • keele sätted,
 • veebileht, mida külastasite enne meie saidi külastamist,
 • meie veebisaidi lehti, mida olete külastanud,
 • kui palju aega kulutasite nende lehtede sirvimisele,
 • millist teavet te meie veebisaidilt otsisite,
 • sisselogimise aeg,
 • muud statistilised andmed.

Teil on võimalus teatud teavet mitte esitada, kuid kui seda teete, ei saa te mõnda saidi funktsiooni kasutada.

Isikuandmete töötlemine.

Võite meiega igal ajal ühendust võtta ja taotleda:

 • juurdepääsu oma kontaktandmetele ja nende töötlemise viisidele (juurdepääsuõigus),
 • nõuda parandamist või isikuandmete töötlemise eesmärke arvestades mittetäielike isikuandmete täiendamist (õigus parandusele),
 • kustutada oma andmed või peatada oma andmete töötlemine, välja arvatud säilitamine,
 • nõuda isikuandmete vastutavalt töötlejalt isikuandmete töötlemise piiramist ühel legitiimsetest põhjustest (õigus piiramisele),
 • taotleda andmete teisaldatavust (õigus andmete teisaldatavusele),
 • mitte anda nõusolekut isikuandmete töötlemiseks, kui neid andmeid töödeldakse või kavatsetakse töödelda otseturunduse, sealhulgas profiilide koostamise eesmärgil, kuivõrd see on seotud sellise otseturundusega,
 • esitada toetustaotlus.

Soovid saate esitada kirjutades päringu, millele vastame 30 päeva jooksul.

Säilitame ja kasutame seda teie kohta käivat teavet juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja lepingute jõustamiseks. 

Kogutud teabe kasutamine

Mis tahes teavet, mida teilt kogume, võidakse kasutada:

 • sirvimiskogemuse parandamiseks,
 • veebisaidi täiustamiseks, et see vastaks paremini teie vajadustele,
 • parandada klienditeenindust ja klientide päringutele vastamist,
 • teenusesoovid ja e-posti teel esitamine,
 • saata meili teel meeldetuletusi, nt. uudiseid jne.
 • hallata reklaame, küsitlusi või muid veebisaidi funktsioone,
 • ühendust võtta pärast reaalajas vestlust veebis, meili- või telefonitaotlust, kavandatud koosolekut, tugitaotlust, küsitluse lõpetamist või tellimust, vastata päringutele,
 • teavitama teid kaupade/teenuste muudatustest*,
 • saadame teile lisateavet Techvitase ning selle kaupade ja teenuste kohta*,
 • saata informatiivseid uudiskirju*.

Teatame teile, et teil on igal ajal õigus oma andmete töötlemisele tärniga märgitud eesmärkidel vastuväiteid esitada või oma nõusolek tagasi võtta. Saate oma nõusoleku tagasi võtta, pöördudes meie poole. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist läbi viidud nõusolekupõhise andmetöötluse seaduslikkust.

Teie brauseri saadetud teavet kasutatakse ainult statistilise teabe kogumiseks veebisaidi kasutamise kohta. Seda statistilist teavet ei koguta konkreetsete süsteemi kasutajate tuvastamiseks.

Infolehed

Pakume elektroonilisi uudiskirju, mida saate igal ajal tellida. Saate meie uudiskirjade või turundusmeilide tellimusest loobuda. meilisõnumeid, järgides selles meilis olevaid loobumisjuhiseid või võttes meiega ühendust. Kuid muud olulist lepingute täitmisega seotud teavet saate jätkuvalt meili teel.

Küpsised

Veebisait kasutab teie sirvimiskogemuse parandamiseks "küpsiseid". Küpsis on tekstifail, mille veebisaidi server paigutab teie arvuti kõvakettale. Küpsiseid ei kasutata teie arvutis programmide ega viiruste käivitamiseks. Küpsised on unikaalselt määratud ainult teile ja neid saab ära tunda ainult selle domeeni veebiserver, mis teile küpsise määras. Võime kasutada küpsiseid teabe kogumiseks, salvestamiseks ja jälgimiseks statistilistel eesmärkidel või veebisaidi ja teenuse funktsioonide täitmiseks. Saate küpsiseid aktsepteerida või neist keelduda. Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid tavaliselt saate oma brauseri sätteid muuta, kui soovite, et küpsistest keeldutaks. Kui otsustate küpsistest keelduda, ei pruugi teil olla võimalik kõiki saidi funktsioone kasutada.

 
Kasutatud küpsised ja nende säilitusaeg:
 
The name of the cookiePurposeCreation timeExpiry dateNature of the cookie
     
_fbp, fr
The cookie is used for Facebook advertising purposesAfter the customer has made selections on the website3 months
Analytical/functional
     
_gaUses Google Analytics to measure user visit intent, prepare reports on website activity for website operators and improve user experience while visiting the websiteWhen the customer visits the website2 year
Analytical
     
_gat
A cookie that limits the number of requests made through GoogleBy pressing the "I AGREE" buttonTill the end of session
Necessary
     
_gidThe cookie is used to distinguish usersWhen the customer visits the website24 hours
Analytical
     
cookieconsent_statusDesigned to save the user's consent to the use of cookies.After the customer has made selections on the websitehours
Functional
     

ses1642369922

A standard cookie is used to maintain a user session.After the customer has made selections on the websitehours

Analytical/functional/

necessary

 

Reklaam

Võime kuvada veebireklaame ja jagada koondatud ja isikut mittetuvastavat klienditeavet. Kogume seda teavet registreerimisprotsessi käigus või veebiküsitluste ja reklaamide kaudu. Me ei jaga reklaamijatega isikut tuvastavat klienditeavet. Mõnel juhul võime kasutada koond- ja isikut mittetuvastavat teavet, et kohandada reklaami vastavalt sihtrühmale.

Teabe avaldamine kolmandatele isikutele

Me ei müü, ei vaheta ega edasta muul viisil teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kasutajaid ette teatamata. See ei hõlma veebisaidi hostimispartnereid ega muid osi, kes aitavad meil veebisaiti hallata, äri ajada või kasutajaid teenindada, kui need osapooled nõustuvad hoidma seda teavet konfidentsiaalsena.

Avaldame kogu kogutud, kasutatud või saadud teabe, kui seadus seda nõuab või lubab, näiteks õiguskaitseasutused, ja kui usume, et avaldamine on vajalik meie õiguste, teie või teiste turvalisuse kaitsmiseks, pettuste või valitsuse uurimiseks, asutustele taotluste täitmiseks.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida me ei oma ega halda. Pange tähele, et me ei vastuta selliste veebisaitide ega kolmandate isikute privaatsuspoliitika eest. Olge teadlik, kui teid suunatakse meie veebisaidilt teistele veebisaitidele, seega lugege läbi iga veebisaidi privaatsuspoliitika, kus võidakse koguda isikuandmeid.

Infoturbe

Säilitame teie esitatud teavet arvutiserverites kontrollitud ja turvalises keskkonnas, mis on kaitstud volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Me rakendame asjakohaseid administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta oma isikuandmete volitamata juurdepääsu, kasutamise, muutmise ja avalikustamise eest. Teie isikuandmeid hoitakse turvalises võrgus ja see on juurdepääsetav ainult piiratud arvule isikutele, kellel on selliste süsteemide kasutamiseks eriõigused ja kes on kohustatud hoidma seda teavet konfidentsiaalsena. Siiski ei saa me garanteerida, et andmeid ei edastata Interneti kaudu või juhtmevabalt.

Seega, kui püüame teie isikuandmeid kaitsta, tunnistate seda:

 • võrgus kehtivad turva- ja privaatsuspiirangud, mida me ei saa kontrollida,
 • ei saa garanteerida kogu teie ja meie veebisaidi vahel vahetatava teabe ja andmete turvalisust, terviklikkust ja privaatsust hoolimata oma parimatest jõupingutustest,
 • mis tahes sellist teavet ja andmeid võib kolmas osapool volitamata üle vaadata või muuta.

Andmeturbe rikkumine

Juhul, kui saame teada, et Veebilehe turvalisust on rikutud või kasutajate isikuandmeid on avalikustatud sõltumatutele kolmandatele isikutele välistegevuse, sealhulgas (kuid mitte ainult) turvarünnete või pettuste tulemusena, jätame endale õiguse võtta kasutusele asjakohaseid meetmeid, sealhulgas (kuid mitte ainult) uurimisi ja aruandeid, samuti teavitada õiguskaitseorganeid ja teha nendega koostööd. Andmeturbe rikkumise korral püüame teavitada mõjutatud isikuid, kui usume, et kasutajale võidakse rikkumise tagajärjel kahju saada või kui teavitamine on seadusega ette nähtud. Sel juhul avaldame Veebilehel teate, võtame Teiega ühendust e-posti teel. posti, telefoni või posti teel.

Muudatused ja täiendused

Jätame endale õiguse seda lehekõlge või kaupade/teenuste osas igal ajal muuta. Muudatused jõustuvad pärast käesoleva uuendatud versiooni veebisaidile postitamist. Värskendatud versiooni postitamisel muudame lehe allosas värskenduskuupäeva. Kui jätkate saidi kasutamist pärast selliseid muudatusi, nõustute nendega. Lisateabe saamiseks võtke meiega kindlasti ühendust.

Teabe vastuvõtmine

Kinnitate, et olete selle teabega tutvunud ja nõustute kõigi selle tingimustega. Saiti kasutades nõustute järgima seda teavet. Kui te ei nõustu selle teabe tingimustega, ei tohi te seda saiti kasutada ega sellele juurde pääseda.

Võta meiega ühendust

Kui teil on selle Teabe kohta küsimusi, võtke meiega ühendust mis tahes teile sobival viisil:

 • e-mail: info@techvitas.ee
 • telefon: +372 56 700 702
 • post: Tartu mnt 80J, 10112 Tallinn, Estonia.


Last updated: 2022.08.25